Väike saal

VÄIKE SAAL
3.1. Saalis olevaid treeningvahendeid ja lisavarustust kasutada heaperemehelikult. Helitehnika kasutusel tekkinud probleemidest teavitada personali.
3.2. Kasutuses olnud inventar panna tagasi oma kohale.
3.3. Saali kasutatakse tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Galerii