Suur saal

Saal mõõtmetega 16,6 x 28,61, kus on normaalmõõtmetes võrkpalliplats ja külgedelt veidi kitsam korvpalliplats. Tähistatud on kaks sulgpalliplatsi, saalihokiplats. Lisaks on kummalgi saali poolel väikesemõõtmelised korvpalliplatsid, mille saab eraldada kardinaga.

SUUR SAAL
2.1. Mänguväljakuid kasutatakse graafiku alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
2.2. Puitpõrandal on keelatud inventari või toolide lohistamine ning mittevastava inventari kasutamine.
2.3. Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt kasutusgraafikule. Treener/juhendaja vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid saali ja olmeruumid õigeaegselt.
2.4 Vajaliku inventari saab laenutada spordihoone administraatorilt treener, kes vastutab vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Väljastatud inventar võetakse vastu ainult spordihoone töötaja poolt.
2.5. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, sihilikul lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
2.6. Kaasa võetud spordiinventari eest vastutab omanik.
2.7. Kogu treeningpaik tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ning prahist puhastada.
2.8. Kasutamaks helitehnikat ja tabloosid, pöörduda spordihoone personali poole vähemalt 48 tundi enne reaalset vajadust.

Galerii…