Väike saal
 Galerii...

VÄIKE SAAL
3.1. Saalis olevaid treeningvahendeid ja lisavarustust kasutada heaperemehelikult. Helitehnika kasutusel tekkinud probleemidest teavitada personali.
3.2. Kasutuses olnud inventar panna tagasi oma kohale.
3.3. Saali kasutatakse tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Rühmatreeningud Uudised Broneeri Saalid
Galerii
Kontakt Dokumendid